Opbouwwerk

WVT is niet alleen een activiteitencentrum. De vereniging wil ook een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid van wijken en buurten: het opbouwwerk. We proberen in de gaten te houden waar en op welke wijze die leefbaarheid in het gedrang komt. Waar ontstaan onveilige situaties? Hoe worden de bestrating en de plantsoenen onderhouden? Zijn er plekken met overlast van rondhangende jongeren? Zijn er buurten met sociaal-maatschappelijke problemen? Etc. In de wijken spelen bewonerscommissies uiteraard de hoofdrol. Het is vooral aan hen om te bepalen welke ontwikkeling voor hun wijk het beste is. Zij kunnen bij WVT terecht om advies, ondersteuning en in speciale gevallen zelfs begeleiding. Het opbouwwerk van WVT zal echter nooit de taak van de bewonerscommissies overnemen.

WVT houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid op het gebied van speelterreinen, wijkgericht werken, ruimtelijke ordening, groenbeleid, etc. Stel gerust uw vragen. En komen wij er niet uit dan zijn er altijd de contacten met diverse instanties zoals de woonstichting, de gemeente, wijkpolitie, jongerenwerk en maatschappelijk werk. In sommige wijken is sprake van structureel overleg om problemen gezamenlijk aan te pakken. In deze wijken wordt ook met enige regelmaat een zogenaamde wijkschouw gehouden.

Het werk van bewonersgroepen heeft niet alleen met problemen te maken. In sommige buurten wordt af en toe ook een feestje gevierd om elkaar beter te leren kennen of om nieuwe bewoners welkom te heten. WVT heeft spelmaterialen en andere spullen die tegen een kleine vergoeding gehuurd kunnen worden.

WVT verleent ook service aan bewonersgroepen door het gratis ter beschikking stellen van vergaderruimte. Verder kunt u tegen kostprijs gebruik maken van onze kopieermogelijkheden, bijvoorbeeld voor het maken van een wijkkrant.