Sociaal Team

Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18 jaar en ouder in gemeente De Bilt die een hulpvraag hebben. Het wijkteam Bilthoven heeft bij WVT onderdak gevonden.

Mensen die op zoek zijn naar ondersteuning of een luisterend oor, vragen of problemen hebben waar zij zelf niet meer uitkomen kunnen terecht bij het Sociaal Team. Maar ook als er zorgen zijn over een kennis of buur. Met vragen over welzijn, zorg, wonen, werk, financiën, dagbesteding, (geestelijke) gezondheid of relaties, kan men terecht bij het Sociaal Team.

Lees hieronder wat het Sociaal Team voor u kan betekenen en wat de rol van WVT is.

Hoe werkt het Sociaal Team?
Het Sociaal Team biedt informatie, advies en praktische ondersteuning op het gebied van onder andere welzijn, zorg en wonen. Heeft u een vraag, dan kunt u contact met ons opnemen. Samen met u gaan we op zoek naar oplossingen die het beste passen bij uw persoonlijke situatie. Daarbij kijken wij in de eerste plaats naar wat u  zelf kunt doen en welke hulp er is in uw eigen omgeving. Daarnaast kijken we ook naar de mogelijke inzet van vrijwilligers en, indien nodig, professionele en/of specifieke ondersteuning. Daarover maken we samen afspraken, die we vastleggen in een plan. Het doel is om hulp en ondersteuning dichter bij mensen te organiseren, efficiënter en op maat.

Specifieke ondersteuning nodig?
Is specifieke ondersteuning nodig, dan geeft het Sociaal Team een advies aan de gemeente voor een maatwerkvoorziening. Dit is bijvoorbeeld een aanpassing aan uw woning zoals een traplift, huishoudelijke hulp, een regiotaxipas, begeleiding of dagbesteding bij een zorgorganisatie. We informeren u hoe dit in zijn werk gaat. Houdt u er rekening mee dat de gemeente voor een maatwerkvoorziening een (inkomensafhankelijke) bijdrage vraagt.


Contact
Het Sociaal Team is op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur telefonisch bereikbaar via 030- 7271557 of per email op sociaalteam@mensdebilt.nl Voor het doen van een aanvraag voor ondersteuning kan het digitale aanmeldformulier ingevuld worden.

Rol WVT
Het Sociaal Team Bilthoven bestaat uit drie sociaal adviseurs van stichting MENS en de adviseur participatie en samenlevingsopbouw van WVT. Het team komt wekelijks bijeen bij WVT voor werkoverleg maar ook om snel te kunnen schakelen. Vanuit WVT schuift Gert-Jan Poppink aan om de verbinding te leggen tussen zorg en welzijn.

Bron: website stichting MENS

Post navigation